สาระสนเทศ

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ     
      -กำหนดส่งวิจัยในชั้นเรียน
  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
  ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลิ้งโรงเรียนต่างๆ
  โรงเรียนเลยพิทยาคม
 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
  โรงเรียนเชียงคาน
  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
  โรงเรียนเชียงกลม 
  โรงเรียนภูเรือวิทยา
 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 
  โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเลย
 โรงเรียนนาแห้ววิทยา
  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
  โรงเรียนผาอินแปลงวิทยา
  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
  โรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคาร
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หน่วยงานทางการศึกษา
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2016
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29  

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กิจกรรมทั่วไป
สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีก้าวหน้า นาด้วงวิทยาก้าวไกล ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
 การแต่งกายของครู
การแต่งกายของครู

 

 


                          
 
                                                                                                  
     
                              วันจันทร์ชุดตรวจการ                                  วันจันทร์ชุดตรวจการ
                                            
   
                            วันอังคารชุดไทยผ้าไหมไทย                              วันอังคารชุดไทยผ้าไหมไทย
   
                                วันพุธชุดสุภาพ                                     วันพุธชุดสุภาพ
                                                                                                                                                                

วันพฤหัสชุดผู้บังคับบัญชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  
    
                                ผู้กำกับนักศึกาวิชาทหาร                          ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 
              ลำดับที่ 1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ลำดับที่2.-3.ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดลำดับที่ 4.ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์
    
                      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ                        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
   
              วันศุกร์ชุดสีฟ้าสีประจำจังหวัดเลย             วันศุกร์ชุดสีฟ้าชุดประจำจังหวัดเลย

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-06-03 (9542 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 64 ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทรศัพท์ 042-887108 โทรสาร 042-887108 ต่อ 100


E-Mail : Naduangwit@gmail.com